Biuro paszportowe druki na paszport

Podobne

Mój poyebany poemat

Temat: Au-Pair Na czym polega,jakie zasady,namiary na prace
PROCEDURA WYJAZDOWA AU PAIR BELGIA: W burze GUIDE należy złożyć komplet dokumentów, który powinien zawierać: Aplikację au pair (druk do odbioru w Biurze Guide) + 5 zdjęć legitymacyjnych List do rodziny ... Jakie są Twoje zainteresowania? Referencje dotyczące opieki nad dziećmi (min.2) wystawione przez rodziców dzieci, którymi się opiekowałaś (druk do odbioru w Biurze Guide) Referencje charakteru (min. 2) wystawione przez osobę, która Cię dobrze zna (druk do odbioru w Biurze Guide) Raport medyczny o stanie zdrowia (druk do odbioru w Biurze Guide) Zaświadczenie o niekaralności Zdjęcia z rodziną, dziećmi, którymi się opiekowałaś, przyjaciółmi, itp. Zdjęcia należy rozmieścić na kartce formatu A4 i opisać - kto jest na zdjęciu, kiedy zdjęcie zostało zrobione Kserokopię ostatniego świadectwa szkolnego lub zaświadczenie z uczelni Kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem oraz danymi osobowymi) Kserokopie innych dokumentów np. prawa jazdy, dyplomów sportowych, muzycznych itp. CO DALEJ AU PAIR BELGIA: Po otrzymaniu kompletu dokumentów, przekazywane one są do biura w Wielkiej Brytanii. Nasze biuro partnerskie natychmiast rozpoczyna poszukiwanie odpowiedniej dla Ciebie rodziny, która skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Jeżeli przypadniecie sobie do gustu, otrzymasz od Biura Guide pisemną ofertę rodziny. FORMALNOŚCI WIZOWEAU PAIR ... w ambasadzie 3 zdjęcia paszportowe oryginał kontraktu rodziny belgijskiej oryginał zaświadczenia o niekaralności + tłumaczenie przysięgłe na język francuski lub niderlandzki zaświadczenie lekarskie od lekarza wyznaczonego przez ambasadę Okres oczekiwania na...
Źródło: belgia.at/index.php?showtopic=36

Powered by MyScript